Gujarat System Voltage Profile                                                      17-08-2017 15:14:55                                           50.023Hz                              
STATION (400KV) BUS VOLTAGES REACTOR STATION (220/132 KV) BUS VOLTAGES
Asoj 405 -0 Gondal 221
Chorania 406 -0 , 0 Vartej 220
Kasor 412 47 , -0 Sikka 132 KV 135
Amreli 415 49 , -0 Panandhro 222
Jetpur 407 0 , 0 Anjar 212
Soja 403 -0 , 0 Deodar 222
Adani 406 72 , 72 Mehsana 221
Kansari 406 0 Palanpur 218
Hadala 413 -1 , 0 Dhansura 220
Bhacchau 409 60 Jambuva 216
Vadavi 407 0 , 0 Haldarva 222
Varsana 411 0 , 0 Vapi 217
Tataumpp 404 -60 Jamnagar 132 KV 132
Dehgam 413 60 , 116 Dhokadva 224
Wanakbori 396   Timbdi 219
Vadinar 418   Otha 226
Ssnl 415   Savarkundla 221
Clpi 409   Dhandhuka 132 KV 129
Jhanor 402      
Vapi(pg) 400      
Sugen 407      
Kosamba 404 0