Gujarat System Voltage Profile                                                      10:41:05 26-03-17                                           49.97Hz                              
STATION (400KV) BUS VOLTAGES REACTOR STATION (220/132 KV) BUS VOLTAGES
Asoj 411 0 Gondal 221
Chorania 409 47 , 0 Vartej 214
Kasor 411 0 , 0 Sikka 132 KV 136
Amreli 407 0 , -1 Panandhro 223
Jetpur 400 0 , 0 Anjar 219
Soja 410 0 , -2 Deodar 222
Adani 412 0 , 0 Mehsana 224
Kansari 412 0 Palanpur 224
Hadala 411 48 , 119 Dhansura 223
Bhacchau 412 61 Jambuva 219
Vadavi 412 49 , 120 Haldarva 223
Varsana 411 123 , 48 Vapi 217
Tataumpp 405 0 Jamnagar 132 KV 139
Dehgam 418 62 , 120 Dhokadva 221
Wanakbori 408   Timbdi 215
Vadinar 417   Otha 219
Ssnl 418   Savarkundla 218
Clpi 416   Dhandhuka 132 KV 131
Jhanor 407      
Vapi(pg) 401      
Sugen 410      
Kosamba 413 0