Gujarat System Voltage Profile                                                      22-09-2018 2:34:50                                           50.013Hz                              
STATION (400KV) BUS VOLTAGES REACTOR STATION (220/132 KV) BUS VOLTAGES
Asoj 414 49 Gondal 222
Chorania 416 49 , 0 Vartej 218
Kasor 416 51 , 0 Sikka 132 KV 136
Amreli 410 0 , 0 Panandhro 225
Jetpur 405 0 , 0 Anjar 220
Soja 414 -1 , -1 Deodar 225
Adani 414 0 , 75 Mehsana 225
Kansari 415 -0 Palanpur 223
Hadala 416 -1 , 0 Dhansura 224
Bhacchau 416 62 Jambuva 225
Vadavi 418 51 , 124 Haldarva 228
Varsana 414 0 , 48 Vapi 227
Tataumpp 412 -63 Jamnagar 132 KV 135
Dehgam 425 65 , 124 Dhokadva 215
Wanakbori 414   Timbdi 213
Vadinar 424   Otha 221
Ssnl 419   Savarkundla 220
Clpi 422   Dhandhuka 132 KV 131
Jhanor 411      
Vapi(pg) 414      
Sugen 420      
Kosamba 416 79