Gujarat System Voltage Profile                                                      22-04-2018 4:43:50                                           49.973Hz                              
STATION (400KV) BUS VOLTAGES REACTOR STATION (220/132 KV) BUS VOLTAGES
Asoj 419 50 Gondal 227
Chorania 421 51 , 128 Vartej 230
Kasor 420 51 , 0 Sikka 132 KV 140
Amreli 416 49 , 121 Panandhro 225
Jetpur 411 50 , 65 Anjar 222
Soja 416 -1 , 77 Deodar 217
Adani 425 78 , 78 Mehsana 228
Kansari 416 -0 Palanpur 217
Hadala 420 51 , 126 Dhansura 228
Bhacchau 420 64 Jambuva 227
Vadavi 422 52 , 126 Haldarva 229
Varsana 419 130 , 47 Vapi 220
Tataumpp 411 -62 Jamnagar 132 KV 138
Dehgam 425 67 , 126 Dhokadva 226
Wanakbori 417   Timbdi 223
Vadinar 427   Otha 233
Ssnl 425   Savarkundla 230
Clpi 427   Dhandhuka 132 KV 137
Jhanor 419      
Vapi(pg) 421      
Sugen 421      
Kosamba 421 81