Gujarat System Voltage Profile                                                      11-12-2018 5:09:41                                           49.903Hz                              
STATION (400KV) BUS VOLTAGES REACTOR STATION (220/132 KV) BUS VOLTAGES
Asoj 418 -0 Gondal 225
Chorania 419 50 , 0 Vartej 226
Kasor 422 51 , 0 Sikka 132 KV 137
Amreli 413 49 , 122 Panandhro 223
Jetpur 407 0 , 63 Anjar 223
Soja 416 49 , 77 Deodar 216
Adani 414 74 , 74 Mehsana 229
Kansari 417 -0 Palanpur 227
Hadala 415 51 , 0 Dhansura 230
Bhacchau 410 61 Jambuva 230
Vadavi 421 52 , 126 Haldarva 231
Varsana 412 127 , 0 Vapi 232
Tataumpp 410 -62 Jamnagar 132 KV 135
Dehgam 429 67 , 0 Dhokadva 227
Wanakbori 416   Timbdi 230
Vadinar 423   Otha 231
Ssnl 421   Savarkundla 225
Clpi 427   Dhandhuka 132 KV 130
Jhanor 416      
Vapi(pg) 419      
Sugen 424      
Kosamba 421 82